Aktualności

19/03 2019

Licealisto, to szansa dla Ciebie!

Licealisto, to szansa dla Ciebie!

Kochasz taniec? Jesteś kreatywny/a? Lubisz nowe wyzwania? Marzysz o występach na scenie? Chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje umiejętności taneczne, choreograficzne i aktorskie a także w przyszłości uzyskać tytuł instruktora tańca? Przyjdź do nas koniecznie!

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno teatralnej dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno-teatralnej dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

 

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego  Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – obecnymi Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu taneczno-teatralnym.

 

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat teatru, tańca oraz ekspresji scenicznej pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli tańca.

 

Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu maturalnego poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku uczniów dzielących wspólnie pasje oraz zainteresowania.

 

Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego (istnieje możliwość wybrania przedmiotów rozszerzonych) oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – 16 godzin tygodniowo).

 

Łączenie form wykładowych z warsztatami twórczymi tworzy spójną ramę programową dającą doskonałą bazę do dalszego kształcenia w zakresie praktyki oraz teorii teatru i tańca.

 

Program zajęć uzupełniających:


Warsztaty taneczne:

 • przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy i formy t-w nowoczesnych
 • przedmioty dodatkowe: polskie tańce narodowe, formy t-w nowoczesnych: break dance, hip hop

Warsztaty gimnastyczne:

 • podstawy akrobatyki sportowej
 • podstawy gimnastyki artystycznej

 Warsztaty teatralno-taneczne i teatralne:

 • przedmioty wiodące: kompozycja tańca – choreografia
 • przedmioty dodatkowe: analiza dzieła choreograficznego, wprowadzenie do sztuki teatru, gra aktorska, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, kontakt improwizacja

 Dodatkowe przedmioty teoretyczne:

 • wiedza o tańcu, wiedza o teatrze.

Oferujemy również możliwość uzyskania uprawnień instruktora tańca (program realizowany w ostatniej klasie liceum).

 

Podstawowe cele edukacyjne w klasie o profilu taneczno-teatralnym:

 • zapewnienie uczniom możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz przygotowanie do egzaminu dojrzałości
 • stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktor teatru tańca, aktorstwo) oraz na innych kierunkach humanistycznych
 • stworzenie warunków edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności taneczne równolegle realizując ogólnokształcący program nauczania z zachowaniem odpowiedniego balansu zajęć ogólnokształcących i sportowych

Warunki przyjęcia:


Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

1. Egzamin praktyczny:

 • prezentacja solo; układ choreograficzny w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:00 min. do 2:30 min.
 • sprawdzian praktyczny w postaci nauki kilku krótkich kombinacji tanecznych, które następnie kandydaci powtórzą z podziałem na grupy.

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu taneczno-teatralnym. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: poczucie rytmu oraz muzykalność, koordynację ruchową i warunki fizyczne.

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz dotychczasowego doświadczenia w zakresie tańca.

 

Na egzamin należy zabrać wygodny, dopasowany strój, nie krępujący ruchów. Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferze opartej na formule warsztatowej.

 

Egzamin odbędzie się 21 maja 2019r. (wtorek) w Białej Fabryce, ul. Piotrkowska 282a

 

Wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie w tym dniu, prosimy o kontakt mailowy: biuro@adastra-lodz.pl


Zapisy na egzamin:

SEKRETARIAT SZKOŁY – EWELINA KUBICKA

tel: (+48) 570 753 808

email: sekretariat@msms.eu


Opublikował:
Wstecz
Facebook adastra-lodz.pl