Cennik

Tabela składek członkowskich:

Składka członkowska jest stałą opłatą obowiązującą przez 12 miesięcy. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia członka uczestnika zajęć z obowiązku opłacania składki - istnieje możliwość odrobienia treningów na innych zajęciach, w ciągu 30 dni od momentu powrotu po nieobecności na zajęcia. O zwolnienie ze składki członkowskiej mogą starać się jedynie dzieci z domów dziecka oraz osoby posiadające trudną sytuację finansową, o której mogą zaświadczyć.

W okresach wakacyjnych składka członkowska wynosi 150 zł (nie dotyczy członków klubu, którzy uczestniczą jedynie w zajęciach akrobatycznych oraz grup Ad Astra Tiny 1 i Ad Astra Tiny 2) i jest gwarantem podtrzymania członkostwa oraz rezerwacji miejsca w danej grupie tanecznej w Klubie Sportowym.Szczegóły dotyczące składek znajdują się w regulaminie opłat (p.IV)
Zajęcia grupowe: 1 tyg. x 45 min - 130 zł/mc
Zajęcia grupowe: 1 tyg. x 1 h - 130 zł/mc
Zajęcia grupowe: 1 tyg. x 1,5 h - 160 zł/mc
Zajęcia grupowe: 2 tyg. x 1 h - 210 zł/mc
Zajęcia grupowe: 2 tyg. x 1,5 h - 250 zł/mc
Zajęcia indywidualne (solo): 1 h - 120 zł
Zajęcia indywidualne (duet): 1 h -140 zł (70/os)
Pojedyncze zajęcia: 1 h - 40 zł
Pojedyncze zajęcia: 1,5 h - 50 zł
Wpisowe (akrobatyka i grupy przedszkolne): 60zł
Wpisowe (formacje): 150 zł
Zajęcia OPEN: bez wpisowego