Cennik

Jasne zasady:


Składka członkowska jest stałą opłatą obowiązującą przez 12 miesięcy. W okresach wakacyjnych wynosi ona 100 zł i jest gwarantem podtrzymania członkowstwa oraz rezerwacji miejsca w danej grupie tanecznej w Klubie Sportowym. W ramach wakacyjnej składki członek Klubu może uczestniczyć w zajęciach (zgodnie z cennikiem do 100 zł) w okresie wakacyjnym. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia członka uczestnika zajęć z obowiązku opłacania składki - istnieje możliwość odrobienia zajęć na innych, w ciągu 30 dni od momentu powrotu po nieobecności na zajęcia. Zwalniane ze składki członkowskiej są tylko dzieci z domów dziecka oraz osoby, posiadające trudną sytuację finansową, o której mogą zaświadczyć. Szczegóły dotyczące składek znajdują się w regulaminie opłat (p.IV) [kliknij aby wyświetlić regulamin opłat]

 

Cennik:

Zajęcia grupowe:

 

Zajęcia indywidualne:

Przygotowanie do występów solo/duetów:

100 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca)

50 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

Technika tańca klasycznego:

120 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca) 

 75 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

45 zł za 1 h (trzy osoby uczestniczące)

Akrobatyka sportowa:

80 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca) 

50 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

40 zł za 1 h (trzy osoby uczestniczące)

Technika tańca jazzowego:

80 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca) 

50 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

40 zł za 1 h (trzy osoby uczestniczące)

 

REPREZENTACJA KLUBU SPORTOWEGO (taniec):

AD ASTRA (PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 5) 360 zł – ok. 30 h miesięcznie

AD ASTRA JUNIOR 2 ( PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 3 ŚREDNIOZAAWANSOWANY) 360 zł – ok. 26 h miesięcznie

AD ASTRA JUNIOR 3 (PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 2 ) 360 zł – ok. 26 h miesięczni

 

Uwaga!

W miesiącu lutym składki są zmniejszane - [kliknij aby zobaczyć płatności za luty]

Roczna opłata startowa dla wszystkich formacji wynosi 110 zł - gwarantuje ona dostęp do platformy dla członków klubu (oraz szereg związanych z tym udogodnień np.  automatyczne powiadomienia na wskazany w deklaracji numer telefonu o wydarzeniach organizowanych dla poszczególnych grup) oraz koszulkę Klubu Sportowego AD ASTRA!

Facebook adastra-lodz.pl