Klasa Taneczna (spec. Street Dance)

klasa-street-dance-lodz


Zapraszamy do Liceum Ogólnoszkałcącego Szkoły Marcina Gortata.

Rozpoczynamy rekrutację do pierwszej w Łodzi klasy tanecznej ze specjalizacją Street Dance, dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

 

Klasa ze specjalnością Street Dance to idealna propozycja, dla przyszłych licealistów,  którzy posiadają doświadczenie taneczne w wybranym „stylu ulicznym” i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat innych technik, a także podstaw montażu i pracy z kamerą pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

W toku edukacji uczniowie zdobędą wszechstronną wiedzę obejmującą wyspecjalizowane umiejętności zarówno w aspekcie praktycznym, teoretycznym jak i twórczym. Kompleksowy program nauczania umożliwi naszym adeptom nie tylko regularną pracę nad techniką tańca, ale również wesprze inwencję i postawę twórczą. Uczniowie stymulowani kreacyjną aktywnością, mobilizowani w sposób pozytywny do samodzielnych działań będą również przygotowywani do rozpoczęcia pracy zarówno podczas komercyjnych występów jak i samodzielnego tworzenia video-clipów.

 

Koncentrując się na kształceniu rzemiosła, podczas 4-letniej edukacji łączymy program nauczania liceum ogólnokształcącego wraz z realizacją przedmiotów uzupełniających (15 godzin zegarowych tygodniowo).

 

Więcej infomacji dotyczących klas tanecznych znajduje się na stronie poświęconej programowi oraz podstawowym ideom jak również założenim:

 

https://www.acpainternational.com

 

W celu zapoznania się z naszymi dotychczasowymi działaniami w perspektywie realizacji programu taneczno-teatralnego oraz innych działań artystycznych, jak również sukcesów sportowych, zapraszmy na facebooka oraz instagrama Klubu Sportowego Ad Astra:

FACEBOOK

INSTAGRAM

 

zachęcamy również do przejrzenia aktualności na stronie: https://www.acpainternational.com/