Rejestracja

Utwórz konto

Imię*
Nazwisko*
Imię i nazwisko dziecka
Adres e-mail (login)*
Telefon*
Hasło*
Powtórz hasło*
Zapoznałem/am się i akceptuję warunki regulaminu i politykę prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rejestracji i obsługi mojego konta w serwisie http://www.adastra-lodz.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
Facebook adastra-lodz.pl