Polityka prywatności

Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to dane informatyczne najczęściej w postaci plików tekstowych, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, wspomagające lub umożliwiające korzystanie ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

W jakim celu używamy plików cookies?
Plików cookie używamy w celu umożliwienia działania strony internetowej lub dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji. Korzystamy z nich także w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć potrzeby użytkowników naszej strony. Na ich podstawie ulepszamy strukturę i zawartość naszej strony. Nie korzystamy z plików cookie w celu personalnej identyfikacji użytkownika.

Z jakich typów plików cookie korzystamy?
Korzystamy z dwóch głównych typów plików cookie: sesyjnych i stałych.
Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi i pozostają na Twoim urządzeniu tylko do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.
Pliki stałe pozostają natomiast na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Czy pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej?
Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.
Pozostałe pliki służą tylko wzbogaceniu funkcjonalności naszej strony lub dostosowaniu jej do Twoich preferencji.
Zablokowanie plików cookie w Twojej przeglądarce może skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Czy pliki cookie zawierają dane osobowe?
Niektóre pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia Twoich danych osobowych, ale tylko w celu wykonania określonej funkcji na Twoją rzecz. Tak zgromadzone dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.

Co to są zewnętrzne pliki cookie i czy wykorzystujemy je na naszej stronie?
Oprócz własnych plików cookie (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez właściciela odwiedzanej strony internetowej), istnieją także zewnętrzne pliki umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela strony internetowej. Takie pliki cookie mogą pochodzić ze skryptów lub komponentów znajdujących się na serwerach zlokalizowanych w innym kraju lub innym systemie prawnym. Wówczas mogą obowiązywać inne zasady niż Polityka plików cookie.
Nasza strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu zewnętrzne pliki cookie pochodzące od:
- Google Analytics (narzędzia służącego zbieraniu anonimowych danych o ruchu na naszej stronie internetowej).

Jak ograniczyć możliwość umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu?
Przeglądarki internetowe standardowo dopuszczają możliwość umieszczania plików cookie na urządzeniu końcowym. Możesz ograniczyć tą możliwość konfigurując odpowiednio ustawienia   przeglądarki internetowej. Swoją przeglądarkę internetową możesz skonfigurować tak, aby blokowała automatyczną obsługę plikow cookie albo aby informowała Cię o każdorazowym przesłaniu pliku cookie na Twoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookie, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że

  • Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy AD ASTRA, z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 82/6 , kod 93-257, nip. 9820375904
  • inspektorem ochrony danych w Klubie Sportowym AD ASTRA jest Weronika Skorupka, e-mail: biuro@adastra-lodz.pl
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu: komunikacji z Państwem, przedstawienia Państwu oferty programowej Klubu Sportowego AD ASTRA oraz w celach związanych z uczestnictwem w organizowanych przez Klub zajęciach, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a), b) i c) Rozporządzenia.
  • w związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, kancelaria prawna;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych jest zawarta z Panią/Panem umowa, albo obowiązek prawny ciążący na Administratorze – do czasu upływu terminów wynikających z przepisów szczególnych regulujących ciążące na Administratorze obowiązki;
  • osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści własnych danych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania danych”
  • osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia albo inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
  • podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  • niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością realizacji zobowiązań.
Facebook adastra-lodz.pl