Zajęcia

Formacje Taneczne

Formacje Taneczne

For­ma­cja to zespół tan­ce­rzy, najczęściej dobranych wiekiem lub predyspozycjami ruchowymi, dążą­cych do osią­gnię­cia wspól­nych celów. W AD ASTRZE cele mamy przeróżne, czasem jest to wspólne wyjście do Teatru, czasem występ w Ogrodzie Botanicznym albo wyjazd na Mistrzostwa Świata!

Formacje AD ASTRY to bez wątpienia młodzi pasjonaci tańca, którzy z radością spędzają wspólnie czas. To ambitni, kochający taniec i podróże młodzi sportowcy i jednocześnie artyści, którzy uwielbiają nowe doświadczenia i wyzwania. 

Wstecz Dalej
Facebook adastra-lodz.pl